Formularz zgłoszeniowy


  * - pola obowiązkowe
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby programu mentoringowego EmpowerPL przez The Boston Consulting Group Sp. z o.o. („BCG”) oraz Federację Polskich Stowarzyszeń Studenckich w UK w celach promocyjnych i marketingowych oraz w związku z wydarzeniami organizowanymi w ramach programu. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak udostępnienie na stronie internetowej, zamieszczenie w materiałach promocyjnych, reklamowych lub informacyjnych programu EmpowerPL i organizacji partnerskich (BCG, Federacji oraz mentorów). Przedmiotowa zgoda dotyczy utrwalenia i wykorzystania wizerunku na fotografii, w filmie, w postaci rysunku lub grafiki (także cyfrowej), niezależnie od formatu, sposobu zapisu i autorstwa, zarówno stanowiącego szczegół większej całości jak i utrwalonego indywidualnie, a także skomponowanego lub skadrowanego zgodnie z potrzebami programu. Niniejsza zgoda jest w pełni dobrowolna, a wizerunek może być wykorzystywany bezterminowo i nieodpłatnie zgodnie z określonymi powyżej zasadami, począwszy od dnia udzielenia niniejszej zgody. *
  Wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów administracyjnych oraz dla celów związanych z organizacją programu mentoringowego przez spółki z grupy BCG, w tym The Boston Consulting Gorup Sp. z o.o. *
  Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez The Boston Consulting Group Sp. z o.o., mentorowi wytypowanemu do współpracy ze mną w ramach programu mentoringowego organizowanego przez BCG. *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji do firm mentorów. *


  Aby wysłać zgłoszenie należy zaznaczyć powyższą zgodę