FAQ

W trakcie trwania programu dostajemy wiele pytań o przebieg programu oraz informacje logistyczne. Postaraliśmy się zebrać i odpowiedzieć na te, które pojawiają się najczęściej:

W jakim języku przebiega aplikacja do programu Empower PL+UA?

W języku angielskim – zarówno dla studentów polskich, jak i ukraińskich, CV również powinno zostać przesłane w anglojęzycznej wersji.

W jakim języku prowadzony jest program?

Mentorzy biorący udział w programie to zarówno osoby polsko języczne, jak i angielsko języczne. Język w jakim jest prowadzony program, zależy zatem od narodowości przydzielonego Mentora.

Jakie wymagania muszę spełnić, aby zaaplikować do programu EmpowerPL+UA?

Aby wziąć udział w programie wymagane jest posiadanie statusu studenta oraz narodowości polskiej lub ukraińskiej.

Czy mentee ma wpływ na wybór mentora?

Po zakwalifikowaniu do programu, zespół Boston Consulting Group dopasowuje Mentora i Mentee mając na względzie wybraną ścieżkę rozwoju, zainteresowania i doświadczenie. Mentor podejmuje ostateczną decyzję o podjęciu współpracy z zaproponowanym Mentee.

Czy podczas aplikacji jest możliwość wybrania więcej niż jednej ścieżki?

Prosimy o wskazanie maksymalnie 3 ścieżek, którymi jesteś zainteresowany/a, ostateczną decyzję o dopasowaniu podejmuje Mentor.

Czy Mentor może zaoferować mi pracę?

Program mentoringowy zakłada różną formę współpracy – między innymi spotkania online lub stacjonarnie w siedzibie firmy, wspólny obiad lub job shadowing.

Ile spotkań z Mentorem uwzględnia Wasz program?

Empower PL+UA wychodzi z założenia, że Mentor spotka się ze swoim Menteem minimum 4-5 razy w ciągu 6 miesięcy, jednak Mentor ma możliwość zaproponowania spotkań ponad ustalone minimum.

Czy Mentees z Ukrainy mają do wyboru jedynie ukraińskich Mentorów, a studenci z Polski są głównie przydzielani do polskich Mentorów?

Nie, dobór Mentora do Menteesa nie zależy od narodowości – głównymi czynnikami jest wybór ścieżki oraz podobny obszar zainteresowań i ambicji.

Czy muszę być zameldowany/a w Ukrainie lub Polsce, aby móc aplikować?

Nie, nie ma takiego obowiązku.

W jakiej formie odbywają się spotkania z Mentorem?

Online lub stacjonarnie w siedzibie firmy, podczas wspólnego obiadu lub w ramach formuły job shadowing.

Czy BCG zajmuje się organizacją spotkań między Mentorem a Mentee?

BCG odpowiada za przypisanie Mentora do Mentee, jednak komunikacja i logistyka spotkań odbywa się między Mentorem a Mentee indywidualnie.

POWRÓT