Dla Mentorów

EmpowerPL+UA to program, który daje możliwość spotkania z utalentowanymi, młodymi osobami z Polski i Ukrainy, którzy studiują na najlepszych krajowych i europejskich uczelniach. Każdy Mentor otrzymuje propozycję współpracy z jednym studentem, wyróżniającym się pod względem osiągnięć akademickich, zawodowych oraz zaangażowania w działalność społeczną.
Mentorzy EmpowerPL+UA
Podczas 6 miesięcy wspólnej pracy, Mentor powinien zorganizować spotkania ze swoim podopiecznym – spotkania mogą mieć charakter indywidualnej rozmowy w siedzibie firmy, wspólnego lunchu, jak i spędzenia całego dnia ze swoim Mentee. Są to indywidualne ustalenia pomiędzy Mentorem a Mentee, jednak w ciągu trwania programu powinno odbyć się minimum 4-5 spotkań. Spotkania mogą odbywać się także w trybie zdalnym.

W odbudowie Ukrainy chodzi nie tylko o fizyczną infrastrukturę, taką jak mosty czy fabryki, lecz również o odbudowę talentu. Musimy zrobić wszystko, by młodzi bystrzy ludzie z tego kraju mieli okazję do rozwinięcia swoich skrzydeł. Ten program będzie istotnym elementem, który przybliży nas do tego celu Oktawian Zając

Cenna była możliwość spojrzenia na wyzwania dzisiejszego świata z perspektywy młodego pokolenia. Byłem pod wrażeniem konsekwencji mojej mentee w budowaniu kompetencji przyszłości, a także jej otwartości na doświadczenia międzykulturowe Marek Lusztyn Wiceprezes Zarządu Banku mBank

To była szansa, żeby poznać bliżej młode pokolenie. Świat widziany z ich perspektywy jest otwarty, tolerancyjny. To często „umysły bez granic”, akceptujące ciekawe wyzwania oraz podkreślające to, co dla nich ważne: przestrzeń i czas dla własnych pasji, przyjaciół Joanna Erdman Wiceprezes Zarządu Banku ING

POWRÓT